Snabbavveckling

Om du har ett aktiebolag utan verksamhet så finns det inget snabbt sätt att avregistrera bolaget. Däremot kan du sälja ditt bolag och få betalt direkt. Det är ett effektivt sätt att komma ifrån administrationen med bolaget efter att du t ex har avslutat verksamheten eller sålt den.

I denna guide berättar vi vad du behöver tänka på, vilka fallgropar du ska undvika och hur du gör för att det ska bli rätt från början.

Beställ kostnadsfri offert här: Snabbavveckling

Naturligtvis hjälper vi dig om du undrar över något.

  • Om snabbavvecklingen är din första kontakt med oss så vänder du dig till likvidator Eva Struwe
  • Om du redan är kund hos oss så vänder du dig till din kontaktperson hos oss, se sidan Kontakt

 

Vad är en snabbavveckling

En snabbavveckling innebär att du säljer ditt aktiebolag, efter att alla tillgångar och skulder har avvecklats. Du får affärsmässigt betalt, snabbt och enkelt, och vi tar som ny ägare hand om bolaget på ett tryggt och seriöst sätt. Vi avvecklar bolaget genom fusion eller frivillig likvidation, men hela den processen efter försäljningen behöver du inte tänka på, den sköter vi.

Du genomför snabbavvecklingen med oss i fem enkla steg.

 

Nollställ balansräkningen för offert – Snabbavvecklingens första steg

Om du har tillgångar och skulder kvar i bolaget behöver du nollställa dem. Ta betalt för fordringar, sälj inventarier och eventuella värdepapper, betala skulder etc. När allt är klart har bolaget bara ett skattekonto med eller utan pengar, pengar på ett bankkonto samt en skatteskuld eller skattefordran för innevarande år och eventuellt förra året.

Vill du ha råd om något när du nollställer balansräkningen så är det bara att ringa oss!

Gör däremot ingen avregistrering hos Skatteverket, det sköter vi när du anlitar oss för snabbavvecklingen. Du behöver inte heller göra något åt eventuella inteckningar, annat än att ta fram dem för överlämning vid snabbavvecklingen. Vi håller i kontakten med inteckningsmyndigheten.

Nu är bolaget moget för snabbavveckling. Sänd in balansräkningen och resultaträkningen för bolaget till oss så sänder vi dig en offert på hur mycket du får för bolaget.

Du får affärsmässigt betalt för bolaget. Det innebär att du får betalt för aktiekapitalet med tillägg för vinstmedel och avdrag för kostnaderna för avvecklingen samt justering för eventuell uppskjuten skatt. Vi tror oss om att kunna ge dig marknadens bästa erbjudande!

 

Skatteberäkning – Snabbavvecklingens andra steg

Storleken på vinstmedlen i bolaget avgör om det blir en vinst eller förlust när du säljer.

  • Om bolaget har förluster så att du inte får tillbaka hela aktiekapitalet blir det en avdragsgill förlust för dig när du säljer
  • Om bolaget har vinster så får du tillbaka vad du betalade för aktierna skattefritt och resten betalar du skatt på

En vinst som ligger inom ditt privata utdelningsutrymme beskattas med 20 %. Är vinsten högre än så beskattas delen över ditt utdelningsutrymme i inkomst av tjänst och då beror skattens storlek på hur stora andra inkomster du har. Har du stora vinstmedel i ditt bolag när du snabbavvecklar så finns det ett tak, högst 100 inkomstbasbelopp beskattas inom inkomst av tjänst. Vinst över det taket beskattas i inkomst av kapital med 30 %.

En del väljer att vänta med avvecklingen om det handlar om stora belopp. Efter fem år utan verksamhet så beskattas nämligen hela vinsten, oavsett storleken på beloppet, med 25 %. Det kan bli billigare än 20 % inom utdelningsutrymmet och tjänstebeskattning på resterande belopp.

Vid riktigt stora vinster vänder synsättet igen, eftersom skatten sjunker från tjänstebeskattningen till kapitalbeskattningens 30 %. Är vinsten tillräckligt högt över de 100 inkomstbasbeloppen så spelar det inte längre så stor roll att mellanskiktet tjänstebeskattas.

Självklart hjälper vi dig beräkna skatten på vinsten och ger dig råd om vägval, som en separat rådgivningstjänst.

När du vet hur beskattningen blir så har du följande val:

  1. Vinst inom utdelningsutrymmet: Snabbavveckla nu
  2. Vinst högt över utdelningsutrymmet: Vänta i fem år utan verksamhet, lyft utdelningar enligt schablonregeln varje år och genomför sedan snabbavvecklingen
  3. Vinst högt över taket för tjänstebeskattning: Snabbavveckla nu

 

Upprätta handlingar – Snabbavvecklingens tredje steg

Vi upprättar alla nödvändiga handlingar, som överlåtelseavtal, ändringsanmälan till Bolagsverket m m.

 

Möte för överlåtelse – Snabbavvecklingens fjärde steg

Vi träffas för underskrifter av alla handlingar. Du får fullt betalt för bolaget under mötet, sedan behöver du inte tänka mer på allt som behöver ordnas för bolaget.

 

Avveckling – Snabbavvecklingens femte steg

Vi håller nu i alla kvarvarande steg för avvecklingen. Oftast sker avvecklingen genom frivillig likvidation. Vi utser då likvidator internt och sköter hela processen gentemot Bolagsverket och Skatteverket. Ibland sker avvecklingen genom fusion, även då håller vi i hela processen gentemot Bolagsverket och Skatteverket.

Vi upprättar och lämnar in årsredovisningar om ett bokslutsdatum inträffar under handläggningstiden och vi sköter bolagets inkomstdeklarationer tills allt är klart. Allt detta är något som alltid måste göras, även om det till synes inte har hänt något. Men du berörs inte längre av det, vi har ju tagit över ansvaret och håller koll!

Efter slutförd likvidation eller fusion upphör bolaget att existera, organisationsnumret finns inte längre kvar hos vare sig Bolagsverket eller Skatteverket.

Vill du veta mer?

Skicka in ditt namn och telefonnummer så hör vi av oss och berättar mer om hur Metric Accounting kan hjälpa ditt företag.