2021.07.17
|
Redovisning

Basbelopp för 2022 – Förklaringar och exempel

Bild: George Hodan, publicdomainpictures.net

Basbeloppen speglar inflationen och styr en rad beloppsgränser för inkomstbeskattning, pensioner med mera. Varje år beräknas tre basbelopp för det kommande året.

 1. Prisbasbelopp
 2. Förhöjt prisbasbelopp
 3. Inkomstbasbelopp

Här berättar vi om respektive basbelopp och visar exempel på deras effekter. Vi har vid behov avrundat belopp med slutsiffrorna 1-49 nedåt och belopp med slutsiffrorna 50-99 uppåt, enligt Lagen om avrundning av vissa öresbelopp (1970:1029).

 

Beräkningar i juli och oktober

Statistikmyndigheten SCB publicerar i juli varje år sina beräkningar av prisbasbeloppet (avsnitt 1) och det förhöjda prisbasbeloppet (avsnitt 2). Regeringen fastställer formellt beräkningen i september, men deras beslut brukar följa beräkningen från SCB.

 • Prisbasbeloppet för 2022 (SCB den 14 juli 2021)
  • Beräkningar av prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet
 • 2021-09-23: Prisbasbelopp för 2022 fastställt (regeringen 23 september 2021)
  • Både prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet fastställdes enligt beräkningarna från SCB
  • Beräkningar och exempel nedan gäller alltså utan ändringar!

Pensionsmyndigheten publicerar i oktober varje år sin beräkning av inkomstbasbeloppet (avsnitt 3). Regeringen fastställer formellt beräkningen i november, men deras beslut brukar följa beräkningen från Pensionsmyndigheten.

 

1. PRISBASBELOPP

Prisbasbeloppet speglar prisutvecklingen.

Prisbasbeloppet för 2022 är beräknat till 48 300 kr, 700 kr högre än prisbasbeloppet för 2021 som är 47 600 kr. Det är en förhållandevis stor ökning, jämfört med prisbasbeloppet för 2021 som bara ökade med 300 kr från 2020.

SCB gör beräkningen genom att räkna upp det fasta bastalet 36 396 kr med utvecklingen av konsumentprisindex (KPI), från juni 1997 (257,38) till juni 2021 (341,32). Det nya beloppet är avrundat till närmaste hundratal kronor.

EXEMPEL PÅ INKOMSTGRÄNSER STYRDA AV PRISBASBELOPPET

 • SGI – Lägsta sjukpenninggrundande inkomst
  • Årsinkomsten är sjukpenninggrundande från 24 % av prisbasbeloppet, avrundat till närmaste tiotal
  • För 2022 blir det 11 590 kr (2021: 11 420 kr)
 • PGI – Lägsta pensionsgrundande inkomst
  • Du börjar tjäna in pensionsrätter från en arbetsinkomst på 42,3 % av prisbasbeloppet
  • För 2022 blir det från 20 431 kr/år (2021: 20 135 kr/år), innan dess betalas ingen pensionsavgift
 • Deklarationsplikt
  • Du måste deklarera för årsinkomster från 42,3 % av prisbasbeloppet
  • För 2022 blir det från 20 431 kr/år (2021: 20 135 kr/år)
 • Sociala avgifter för idrottsutövare
  • Högsta årsinkomst utan sociala avgifter är 50 % av prisbasbeloppet
  • För 2022 blir det 24 150 kr (2021: 23 800 kr/år)
 • SGI – Högsta inkomst för tillfällig föräldrapenning (vab) och för graviditetsersättning
  • Årsinkomsten är ersättningsgrundande upp till 7,5 prisbasbelopp
  • För 2022 blir det 362 250 kr (2021: 357 000 kr)
 • SGI – Högsta sjukpenninggrundande inkomst
  • Årsinkomsten är sjukpenninggrundande upp till 8 prisbasbelopp
   • För 2022 blir SGI-taket 386 400 kr (2021: 380 800 kr)
  • Sjukpenning per dag beräknas som ((SGI x 0,97) x 0,8) / 365
   • För 2022 blir högsta sjukpenning per dag 821 kr (2021: 810 kr)
  • 2021-09-12: Regeringen föreslår höjning.
 • SGI – Högsta föräldrapenninggrundande inkomst
  • Årsinkomsten är föräldrapenninggrundande upp till 10 prisbasbelopp
  • För 2022 blir det 483 000 kr (2021: 476 000 kr)

EXEMPEL PÅ FÖRMÅNSGRÄNSER STYRDA AV PRISBASBELOPPET

 • Skattefritt inrikes traktamente
  • Den skattefria gränsen går vid 0,5 % av prisbasbeloppet avrundat till närmaste tiotal kr
  • För 2022 blir det 240 kr (2021: 240 kr)
 • Kostförmån
  • Förmån för hel dag är 0,52 % av prisbasbeloppet avrundat till närmaste femtal kronor
   • Bara lunch eller middag: 40 % av förmånsvärdet
   • Bara frukost: 20 % av förmånsvärdet
  • För 2022 blir det
   • 250 kr för hel dag (2021: 250 kr)
   • 100 kr för lunch eller middag (2021: 100 kr)
   • 50 kr för frukost (2021: 50 kr)

EXEMPEL PÅ SKATTEGRÄNSER STYRDA AV PRISBASBELOPPET

 • Direktavdrag för inventarier av mindre värde
  • Inköp som understiger 50 % av prisbasbeloppet får dras av direkt
  • För 2022 blir det 24 150 kr i verksamhet som kan dra av momsen (2021: 23 800 kr)
  • För 2022 blir det 30 188 kr i verksamhet som inte kan dra av momsen (2021: 29 750 kr)
  • År 2021: Obs att den tillfälliga skattereduktionen för investeringar gäller för inventarier med avskrivningar, alltså inte inventarier som du har gjort direktavdrag för!
 • Undantag från krav på kassaregister
  • Företag med kontantförsäljning under 4 prisbasbelopp behöver inte ha certifierat kassaregister
  • För 2022 blir det 193 200 kr inklusive moms (2021: 190 400 kr)
  • För 2022 blir det 154 560 kr exklusive full moms (2021: 152 320 kr)

Prisbasbeloppet styr även många andra beräkningar varje år. Exempel är bilförmånsvärde, grundavdrag för inkomst av tjänst, skattefria tävlingsvinster inom idrotten m m. Prisbasbeloppet används också i många avtal.

Din personliga SGI fastställs av Försäkringskassan, vid behov. Din personliga PGI fastställs av Skatteverket, varje år.

 

2. Förhöjt prisbasbelopp

Det förhöjda prisbasbeloppet för 2022 är beräknat till 49 300 kr, 700 kr högre än det förhöjda prisbasbeloppet för 2021 som är 48 600 kr.

SCB gör beräkningen genom att räkna upp det fasta bastalet 37 144 kr med utvecklingen av konsumentprisindex (KPI) från juni 1997 (257,38) till juni 2020 (341,32). Tekniken är alltså densamma som för prisbasbeloppet, men med ett högre bastal.

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst för personer som omfattas av både det gamla pensionssystemet (ATP) och det nya systemet. Personer födda före 1938 omfattas helt av det gamla pensionssystemet. Personer födda 1938-1953 har successivt mer och mer från det nya pensionssystemet.

Se nästa avsnitt ”3. Inkomstbasbelopp” om högsta pensionsgrundande inkomst i det nya pensionssystemet.

 

3. Inkomstbasbelopp

Uppdatering 2021-10-22: Inkomstbasbeloppet för år 2022 blir 71 000 kr, en höjning med 2 800 kr från 2021 års inkomstbasbelopp som är 68 200 kr.

Uppdatering 2021-11-03: Regeringen har fastställt inkomstbasbeloppet, helt enligt beräkningen från Pensionsmyndigheten.

Inkomstbasbeloppet används bland annat vid beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst och vid beskattning av utdelningar och vinster från kvalificerade aktier i fåmansaktiebolag (där ägaren arbetar själv i företaget).

EXEMPEL PÅ INKOMSTGRÄNSER STYRDA AV INKOMSTBASBELOPPET (IBB)

 • PGI: Högsta pensionsgrundande inkomst i det nya pensionssystemet (se avsnitt ”2. Förhöjt prisbasbelopp” för personer födda före 1954)
  • Årsinkomsten är pensionsgrundande upp till 7,5 x IBB (IBB för inkomståret)
  • Det beräknas netto efter avdrag för allmän pensionsavgift som tas ut på inkomster upp till 8,07 x IBB
  • Du tjänar in pensionsrätter från en årsinkomst 2022 upp till 8,07 x 71 000 kr = 572 970 kr (2021: 8,07 x 68 200 kr = 550 000 kr)
  • Efter avdrag för den allmänna pensionsavgiften på 7 % blir den högsta pensionsgrundande inkomsten för 2022 lika med 7,5 x 71 000 kr = 532 500 kr (2021: 7,5 x 68 200 kr = 511 500 kr)

EXEMPEL PÅ SKATTEGRÄNSER STYRDA AV INKOMSTBASBELOPPET

  • Utdelningsutrymme i fåab, förenklingsregeln (IBB för föregående år, 57 kap. 9 och 11 §§ IL)
   • 2023: 195 250 kr (2,75 x IBB 2022: 71 000 kr)
   • 2022: 187 550 kr (2,75 x IBB 2021: 68 200 kr)
   • 2021: 183 700 kr (2,75 x IBB 2020: 66 800 kr)
  • Utdelning i fåab, kvalificerade aktier
   1. 20 % skatt upp till utdelningsutrymmet
   2. Därutöver beskattas högst 90 IBB som inkomst av tjänst (IBB för inkomståret, 57 kap. 20 a § IL)
    • 2022: 6 390 000 kr (90 IBB 2022: 71 000 kr)
    • 2021: 6 138 000 kr (90 IBB 2021: 68 200 kr)
   3. 30 % skatt efter steg 1 och 2
  • Vinst vid försäljning av aktier i fåab, kvalificerade aktier
   • 20 % skatt upp till utdelningsutrymmet
   • Därutöver beskattas högst 100 IBB som inkomst av tjänst (IBB för försäljningsåret, 57 kap. 22 § IL)
    • 2022: 7 100 000 kr (100 x IBB 2022: 71 000 kr)
    • 2021: 6 820 000 kr (100 x IBB 2021: 68 200 kr)
   • 30 % skatt efter steg 1 och 2

Din personliga PGI fastställs av Skatteverket, varje år.

 

Samspelet mellan gränserna för högsta PGI och för statlig inkomstskatt

BRYTPUNKT 2021 OCH 2020

Gränsen för när du måste börja betala statlig skatt (brytpunkten) på din årsinkomst är fastställd till:

 • 2021
  • Har inte fyllt 65 år 1 januari 2021: 537 200 kr
  • Har fyllt 65 år 1 januari 2021: 596 800 kr
 • 2020
  • Har inte fyllt 65 år 1 januari 2020: 523 200 kr
  • Har fyllt 65 år 1 januari 2020: 575 500 kr

Årsinkomster av tjänst och av näringsverksamhet över dessa gränser belastas med statlig skatt på 20 %.

BRYTPUNKT 2022

Brytpunkten för år 2022 är inte fastställd ännu, men vi utgår från en prognos från Visma.

Uppdatering 2021-12-21: Brytpunkten för år 2022 fastställdes av regeringen 2021-12-02.

Gränsen för när du måste börja betala statlig skatt (brytpunkten) på din årsinkomst blir preliminärt:

 • 2022
  • Har inte fyllt 65 år 1 januari 2022: 554 900 kr
  • Har fyllt 65 år 1 januari 2022: 615 400 kr 618 700 kr

PGI-TAKET OCH BRYTPUNKTEN FÖR STATLIG SKATT

Vi kan nu jämföra högsta pensionsgrundande inkomsten (PGI-taket) med brytpunkten för statlig skatt.

 • 2022 (inte fyllt 65 år 1 januari)
  • 572 900 kr PGI-taket
  • 554 900 kr Brytpunkten
  •   18 000 kr Inkomst över brytpunkten
  •     3 600 kr Statlig skatt på inkomst över brytpunkten
 • 2022 (har fyllt 65 år 1 januari)
  • 572 900 kr PGI-taket
  • 618 700 kr Brytpunkten
  •            0 kr Inkomst över brytpunkten
  •            0 kr Statlig skatt på inkomst över brytpunkten

Dessa preliminära siffror innebär följande.

Om du väljer att ta ut högsta möjliga pensionsgrundande inkomst så kostar det dig 3 600 kr i statlig skatt. Det kan det vara värt för att uppnå PGI-taket! Om du dessutom har fyllt 65 år den 1 januari 2022 så kostar det dig 0 kr i statlig skatt att uppnå PGI-taket.

År 2021 ligger högsta möjliga pensionsgrundande inkomst (550 000 kr) 12 800 kr över brytpunkten så den statliga skatten blir 2 560 kr. Och om du dessutom har fyllt 65 år den 1 januari 2021 så blir det även här 0 kr i statlig skatt för att uppnå PGI-taket.

 

Kortfakta

Tips: På vår sida Kortfakta hittar du alltid gällande värden av alla möjliga slag. Inkomststegen hjälper dig att hitta en bra inkomstnivå, beroende på vilka fördelar du är ute efter och vilka nackdelar du vill undvika.

 

Kontakta oss om din inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just dina inkomstnivåer och målsättningar. Genom inkomstplanering hjälper vi dig att nå dina mål. Och inkomstplaneringen brukar ingå när du abonnerar med fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.